Équipe

Loe Rutten

Loe Rutten

Geschäftsleitung

Adresse e-mail:
loe@greenzone.nl

Téléphone:
+31-(0)77 800 1200

+
Salvo Cunsolo

Salvo Cunsolo

Assistent der Geschäftsführung

Adresse e-mail:
salvo@greenzone.nl

Téléphone:
+31-(0)77 800 1200

+
Theo de Vries

Theo de Vries

Teamleiter Einkauf & Verkauf / Organisationsentwickler

Adresse e-mail:
theodevries@greenzone.nl

Téléphone:
+31-(0)77 800 1200

+
Ron van Kempen

Ron van Kempen

Schnittblumen Ein & Verkauf

Adresse e-mail:
ron@greenzone.nl

Téléphone:
+31-(0)77 800 1200

+
Theo Hartings

Theo Hartings

Pflanzen Ein & Verkauf

Adresse e-mail:
theohartings@greenzone.nl

Téléphone:
+31-(0)77 800 1200

+
Andrea Ebus

Andrea Ebus

Kundenbetreuung

Adresse e-mail:
andrea@greenzone.nl

Téléphone:
+31-(0)77 800 1200

+
Rudie Jeuken

Rudie Jeuken

Schnittgrün Einkauf / Logistikmanager

Adresse e-mail:
rudie@greenzone.nl

Téléphone:
+31-(0)77 800 1200

+
Berdine Hoeks

Berdine Hoeks

Mitarbeiter Verkauf

Adresse e-mail:
berdine@greenzone.nl

Téléphone:
+31-(0)77 800 1200

+
Theo Vervoort

Theo Vervoort

Mitarbeiter

Adresse e-mail:

Téléphone:

+
Tom de Bock

Tom de Bock

Mitarbeiter

Adresse e-mail:

Téléphone:

+
Kashmira Cuypers

Kashmira Cuypers

Mitarbeiterin

Adresse e-mail:

Téléphone:

+
Milou Beurskens

Milou Beurskens

Mitarbeiterin

Adresse e-mail:

Téléphone:

+
Marc Clabbers

Marc Clabbers

Mitarbeiter

Adresse e-mail:

Téléphone:

+
Wolfgang Geerkens

Wolfgang Geerkens

Mitarbeiter

Adresse e-mail:

Téléphone:

+
Loe Rutten

Loe Rutten

Salvo Cunsolo

Salvo Cunsolo

Theo de Vries

Theo de Vries

Ron van Kempen

Ron van Kempen

Theo Hartings

Theo Hartings

Andrea Ebus

Andrea Ebus

Rudie Jeuken

Rudie Jeuken

Berdine Hoeks

Berdine Hoeks

Theo Vervoort

Theo Vervoort

Tom de Bock

Tom de Bock

Kashmira Cuypers

Kashmira Cuypers

Milou Beurskens

Milou Beurskens

Marc Clabbers

Marc Clabbers

Wolfgang Geerkens

Wolfgang Geerkens